Jokamiehenoikeus luonnosta nauttimiseen

Suomen luonto

Veneily on Suomessa muiden liikkumismuotojen ohella jokamiehenoikeus. Se antaa meille liki rajattomat mahdollisuudet tutustua veneillen, meloen, purjehtien tai vaikka suppaillen upeisiin luonnonvesiimme sekä sisävesillä että merialueilla. Veneellä voi poiketa saarissa ja luonnonsatamissa, kun taas jokamiehenoikeuksien myötä voi yöpyä ulkona joko veneessä tai telttaillen, ja kalastaa sekä poimia marjoja ja sieniä ja valmistaa niistä ruokaa ulkosalla. Jokamiehenoikeudet ovat meille itsestäänselvyys, vaikka ne eivät sitä suinkaan kaikissa maissa ole. Meidät kasvatetaan jo pienestä pitäen kunnioittamaan luontoa, keräämään roskamme ja olemaan vahingoittamatta kasveja ja puita, ja näin pitämään huoli luonnostamme ja jokamiehenoikeuksistamme. Kasvatetaan myös omat jälkipolvemme samanlaisiksi luontoa arvostaviksi kulkijoiksi ja ollaan ylpeitä upeasta puhtaasta luonnostamme.

Jokamiehenoikeudet

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan meidän kaikkien Suomalaisten ja Suomessa olevien oikeutta hyödyntää ja nauttia maamme kauniista ja monimuotoisesta luonnosta siitä riippumatta kuka maa- tai vesialueen omistaa – ellei maanomistaja ole erikseen kieltänyt sen. Jokamiehenoikeudesta ei tarvitse erikseen maksaa, mutta ne voivat olla rajoitettuja joillakin alueilla kuten esimerkiksi luonnonsuojelu- tai sotilasalueilla.

Jokamiehenoikeudella luonnossa liikkumisella ei saa aiheuttaa luonnolle tai maaomistajalle vahinkoa, vaan se on aineeton nautintaoikeus. Jokamiehenoikeudella saat liikkua luonnossa veneillen, jalan, pyöräillen, hiihtäen tai ratsastaen esimerkiksi vesistöissä, metsissä ja luonnonniityillä, eli kaikilla sellaisilla joilla liikkuminen on sallittua. Samoilla alueilla saat myös yöpyä tilapäisesti. Luonnonmarjojen, rauhoittamattomien kasvien ja sienien poimiminen omaan käyttöön on jokamiehenoikeudella sallittua. Myös onkiminen ja pilkkiminen ovat sallittuja kalastusmuotoja jokamiehenoikeudella, kuitenkin poislukien kalojen vaellusalueet ja erikseen kielletyt vesistöalueet.

Jokamiehenoikeus ei kuitenkaan oikeuta sinua aiheuttamaan haittaa maanomistajan maankäytölle, eikä sen nojalla saa mennä kenenkään pihamaalle, viljellyille pelloille tai istutuksille. Myöskään liian lähelle asutusta tai kenenkään pihaa ei saa leiriytyä. Avotulta ei saa tehdä toisen omistamalle maalle ilman lupaa, eikä myöskään kaataa, vahingoittaa tai poimia puita tai oksia, ei edes maassa olevia tai sinne kaatuneita. Myöskään jäkälää tai sammalta ei saa poimia. Moottoriajoneuvolla ei maastossa saa kulkea ilman lupaa, eikä aiheuttaa meteliä muullakaaan käytöksellä. Eläimiä, lintuja, niiden pesiä tai poikasia ei saa häiritä tai vahingoittaa. Koirat tulee pitää kytkettyinä ilman maanomistajan lupaa päästää ne vapaaksi, metsästysajan ulkopuolella ja ympäri vuoden taajama-alueilla sekä kuntopoluilla. Koiria ei myöskään saa päästää yleisille rannoille fai alueille joille koirilta on pääsy kielletty.

Veneily jokamiehenoikeutena

Veneily on yksi jokamiehenoikeuksistamme. Vesialueilla on noudatettava kuitenkin vesilain sääntöjä, eikä vesialueilla liikkumisesta saa aiheutua tarpeetonta meteliä eikä haittaa. Kuitenkin vesialueilla voi kulkea myös kapeissa vesistöissä, eli vaikka kulkuväylä menisi läheltä toisen rantaa tai pihamaata. Jos kulkureitti menee läheltä toisen rantaa, on erityisempi alueen tarkkailu tai häirintä kiellettyä. Eli jokaisen tulisi voida olla rauhassa omassa rannassaan tai pihassaan vaikka sen ohi kulkisi vain kapea vesireitti.

Alueilla joissa liikkuminen on sallittua jokamiehenoikeuksien perusteella, on lupa rantautua myös veneellä. Samoin luonnonsatamiin rantautuminen on sallittua, ja saariin, paitsi jos ne ovat niin pieniä että ne ovat kokonaan kotirauhan piiriin kuuluvia. Kuitenkin esimerkiksi uimarannoilla ja venevalkamissa rantautuminen saattaa olla kiellettyä, samoin joillakin alueilla kuten lintujen ja hylkeiden parittelu- ja pesimäsaikaan.

Jokamiehenoikeuksiin kuuluu myös erilaisten yksittäisten soutu- ja melontatapahtumien järjestämisoikeus kunhan tapahtumasta ei ole haittaa maanomistajalle. Myös esimerkiksi retkitapahtumia sekä luonto- ja urheiluseurojen tapahtumia on lupa järjestää jokamiehenoikeuden nojalla.

Vesialueisiin, luonnonsatamiin, retkeilykohteiksi sopiviin saariin ja muihin sopiviin veneilykohteisiin voi tutustua esimerkiksi liikenneviraston karttapalvelusivulla, Metsähallituksen sivuilla, kuntien nettisivuilla sekä virkistysalueyhdistysten internetsivuilla. Myös esimerkiksi retkipaikka.fi -blogisivustolla sekä luontoon.fi -nettisivuilla saa vinkkejä kiinnostavien retkikohteiden valintaan ja käytännön vinkkejä retken suunnittelua varten.